logo

Арьсны эмнэлэг


today:
7
yesterday:
194
Нийт:
575,558

Сорив

404.jpg

 

 Fraxel лазер

Fraxel лазер нь 1Cm2 хэмжээний 300-2000 ширхэгтэй нарийн лазерын туяа ашиглан нүдэнд үл харагдах хэмжээний туяагаар эмчилгээний арга юм.  Лазерын туяагаар эмчилгээ хийх хэсэг (Бага хэмжээний халаалт өгөх хэсэг - Microthermal Treatment Zone ) нь жинхэнэ арьсан давхрага хүртэл нэвтэрч байж эмчилгээний үр дүн гарна.

 

Affirm лазер

Affirm лазер нь арьсны гүнд энергийг дамжуулж жинхэнэ арьсан давхаргад нөхөн төлжилт явагдсанаар батганы сорив, сорив, нүхжилт, үрчлээ зэргийг эмчилэх лазер эмчилгээ бөгөөд тусгай CPA линзийг ашиглан 10mm хэмжээний нүх гарган энергийг дамжуулна.
  Эмчилгээ хийх хэсэгт бага хэмжээний энергээр шингээлтийн хувийг өсгөдөг 1440nm цацрагт туяаг сонгосон бөгөөд дамжуулагдсан энерги нь коллегиныг нөхөн төлжүүлдэг.

 Mosaic лазер

Тус лазер нь 1Cm2 хэмжээний 300-2000 ширхэгтэй нарийн лазерын туяа ашиглан нүдэнд үл харагдах хэмжээний туяагаар эмчилгээний арга юм. 

Лазерын туяагаар эмчилгээ хийх хэсэг (Бага хэмжээний халаалт өгөх хэсэг - Microthermal Treatment Zone) нь жинхэнэ арьсан давхрага хүртэл нэвтэрч байж эмчилгээний үр дүн гарна.

Sellas лазер

1Cm2 хэмжээний 300-2000 ширхэгтэй нарийн лазерын туяа ашиглан нүдэнд үл харагдах хэмжээний туяагаар эмчилгээний арга юм. 

Лазерын туяагаар эмчилгээ хийх хэсэг (Бага хэмжээний халаалт өгөх хэсэг - Microthermal Treatment Zone) нь жинхэнэ арьсан давхрага хүртэл нэвтэрч байж эмчилгээний үр дүн гарна.

Еrbium лазер

Еrbium лазер нь арьсны бүтэцийг тэнцвэржүүлж арьс хуулах лазераар гэмтсэн юмуу ухаж орсон болон нааш гарсан соривыг хусаж арьсны гадаргуутай тэнцүүлж өгнө.
Хонхойж орсон хэсэгт лазераар бага зэрэг хөндөж өгвөл жинхэнэ арьсан давхарган дахь шөрмөслөг эс нөхөн төлжиж хонхойж орсон хэсгийн арьс наашаа гарч ирнэ.

Cross эмчилгээний арга

(Chemical Reconstruction Of the Skin Scars) эм бөгөөд TCA гэдэг химийн бүтээгдэхүүнийг ухагдаж орсон соривтой хэсэг юмуу нүхжилт үүссэн хэсэгт дүүргэн түрхэж өгөхөд TCA нь шөрмөслөг эс нөхөн төлжиж коллеганы нийлэгжилийг ихэсгэж дараалалттай дахин дараалан байрлах ажиллагаа явагдана.     

Үүнийг дагуу хонхойж орсон соривтой хэсгийн жинхэнэ арьсан давхарга бөглөрч арьсны гадаргуу тэгширнэ. Соривны төрлөөс хамааран химийн найрлагатай эмний концентрацын хэмжээ болон хэрэглээний хэмжээг тохирууулах нь маш чухал.

Subcision (subcutaneous incision) эмчилгээний арга

(subcutaneous incision) буюу жинхэнэ арьс хуулах гэдэг нь арьс эмчилгээний нэг арга бөгөөд хагалгааны зориулалттай зүүний үзүүртэй төхөөрөмжөөр хатгаж, соривтой арьсны доод хэсгийг нааш татаж гаргаж ирсэнээр коллеганы шөрмөсний тасдаж ухагдаж орсон соривыг эдгээх эмчилгээний арга юм.

Ихэнх тохиолдолд 1~2 сарын хугацаатай эмчилгээ хийгдэх ба шаардлагатай тохиолдолд сорив эдгээх өөр төрлийн эмчилгээтэй хамт хийх тохиолдол ч байдаг.

Филлер тариа

Филлер нь хонхойж орсон хэсгийг дүүргэж өгдөг бүтээгдэхүүн ба хүний биеийн эрхтэний бүтэцтэй адилхан бүтээгдэхүүнийг хэлнэ. Энэ нь Restylane, Perlane, Juvederm, Evolence, Radiesse гэсэн олон төрөл байдаг.
Филлерийн төрлөөсөө хамаараад 1жил ~ 5 жилийн үйлчилгээний хугацаатай ба үйлчилгээний хугацаа дууссаны дараа өөрөө хайлан алга болох бөгөөд гадны биетийн нөлөө байхгүй.