logo

Гоо сайхны мэс заслын эмнэлэг


today:
85
yesterday:
340
Нийт:
562,752

Өөх шилжүүлэн суулгах

522.jpg

 

 

Өөх суулгах хэсэг болон мэс заслын аргачлал

 

-  Хацар

Хагалгааны арга нь биений өөхтэй хэсгээс өөхийг соруулан авч, хонхойж орёщсон хэсэгт тариагаар хийж суулгана. Өөх соруулж авах хэсэгт 3~4mm хэмжээний нүх гарган хоёр оёдол тавих хэмжээний газар учир сорив үлдэхгүй. Өөх соруулж авсан газарт даралтат өмсгөл юмуу боолтоор боосны дараа  өөхийг хазарны хэсэгт суулгах бөгөөд зүү орсон хэсэгт 1~2 оёдол тавих юмуу лент наана.

Хагалгааны цаг 1цаг хагас орчим зарцуулагдах бөгөөд хэсэгчилсэн мэдээ алдуулалтаар хийх ба хэрэв тарианы өвдөлт мэдрэхээс айж байвал өвдөлт мэдрэхгүй мэдээ алдуулалт хийж ямар нэгэн зовиур мэдрэлгүй хагалгаа хийлгэх боломжтой..

 

- Амны орчмын үрлээ

Амны орчмын үрлээ гүн байх тохиолдолд их хэмжээний өөхийг суулгах боломжтой бөгөөд өөрийн өөхийг ашиглах тул ямар нэгэн муу нөлөө байхгүй. Амны орчим өөх суулгах хагалгаа нь 1 цаг орчим хугацаа зарцуулагдах бөгөөд хэсэгчилсэн мэдээ алдуулалтаар хийх ба хэрэв тарианы өвдөлт мэдрэхээс айж байвал өвдөлт мэдрэхгүй мэдээ алдуулалт хийж ямар нэгэн зовиур мэдрэлгүй хагалгаа хийлгэх боломжтой.

Өөх соруулж авах хэсэгт 3~4mm хэмжээний нүх гарган хоёр оёдол тавих хэмжээний газар учир сорив үлдэхгүй.

 Өөх соруулж авсан газарт даралтат өмсгөл юмуу боолтоор боосны дараа  өөхийг хазарны хэсэгт суулгах бөгөөд зүү орсон хэсэгт 1~2 оёдол тавих юмуу лент наана..

 

- Дух

Дух цаашаа орсон байрлалтай байх тохиолдолд хэвлийн хэсгээс өөх соруулан авч, духны цаашаа орсон хэсгийг дүүргэж өгснөөр дух товойж сайхан хэлбэртэй болно. Мөн дух үрчлээтэй байх тохиолдолд өөх суулгавал өөх биенд шингэх магадлалтай байдаг учир шаарлагатай хэмжээнээс илүү хэмжээгээр өөх суулгах хэрэгтэй бөгөөд 2~3 ээлжээр өөх суулгах тохиолдол ч байдаг.
    Өөх суулгахдаа тариагаар хийдэг тул сорив үлдэхгүй ба хэсэгчилсэн мэдээ алдуулалтаар хийнэ. Хагалгааны 1 цаг орчим зарцуулагдах ба хялбар хагалгааны төрөл юм

 

- Нүдний орчим 

Гэдэс юмуу өгзөгнөөс өөх соруулан хонхойж орсон зовхинд өөх суулгаж зовхийг тэгшилж өгнө. Мөн нүдний доогуур хар хүрээ тогтсон тохиолдол цүлхийж гарч ирсэн өөхийг авч, хонхойж орсон хэсэгт өөх суулгаж өгснөөр нүдний доод хэсгийн сүүтэртсэн хэсгийг арилгах боломжтой. 
   Хагалгааны цаг 1 цаг ~1 цаг хагас орчим зарцуулагдах болон нүдний орчим нь бусад хэсэгтэй адил өөх шингэц нь 20% орчим байдаг тул нэмэлт ээлжийн өөх суулгах шаардлагагүй.